Takip Edin

Hizmetler

Power Solar 2004 yılından bugüne kadar fotovoltaik sektöründe faaliyet göstermektedir. Kurulduğu günden bugüne kadar dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığı kurulumlardan edindiği teknik deneyimi bünyesinde barındırdığı teknik ekibin akademik altyapısı ile birleştirerek, müşterilerine en doğru ve en ekonomik çözümleri sunmaktadır.

 

• ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI: Fizibilite çalışmalarının temeli olan ve bu çalışmalardan ayrı olarak müşterilerimize sunabildiğimiz ölçümler ve sonuçların teknik değerlendirilmesi işlerini kapsamaktadır.


• FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI: Fizibilite çalışmaları kurulmasını hedeflediğiniz güneş enerjili sistemin gelecekte size ne tür getirileri olacağı, avantajları, sistem sürekliliği, coğrafik koşullara bağlı olarak teknik ve ekonomik verimliliği hakkında bilgi verir. Fizibilite çalışmaları sistemin ekonomik ve teknik getirilerinin öngörülerini, bulunan coğrafyada yerel yönetimlerin konuya karşı tutumları ve mevzuatları hakkında o anki durumlarını, basit olarak kurulması avantajlı olan sistemler hakkında bilgileri, sistem kurulumundan önce yapılması gereken siyasi, teknik ve benzeri önerileri içerir. Bu kaynak sistem kurulumu aşamasında izlenilmesi gereken iş planını oluşturmaktadır. Bir fotovoltaik proje çalışması için yapılması önerilen en önemli iş adımıdır.


• PROJELENDİRME HİZMETLERİ: Fizibilite çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ve kurulması istenilen fotovoltaik sistemin detaylı teknik projelendirmesinin yapılması işini kapsamaktadır. Proje, kullanılacak teknik ekipman, kurulum yöntemi, bağlantı şemaları, detaylı sistem çizimleri ve kurulum yapılacaksa teknik iş planını kapsamaktadır.


• RESMİ İŞLEMLER: Fotovoltaik enerji santralleri için gerekli izinlerin, lisansların alınması ve gerekli belgelerin düzenlenmesi ile resmi kurumlar ile ilgili işlemlerin takibi konularını kapsamaktadır.


 SİSTEM DEVREYE ALMA İŞLEMLERİ: Kurulması taahhüt edilen fotovoltaik sistemlerin zamanında ve en doğru şekilde çalışır hale getirilerek devreye alınması ve kullanıcıya iade edilmesi konularını içermektedir.


• MALZEME TEDARİKİ: Fotovoltaik projelerde kullanılmak üzere fiyat/performans oranı yüksek malzemelerin tedariki konusunda hizmet vermekteyiz.